Lämpöä ja vettä turvallisesti

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n tavoitteena on pitää lämmön, veden ja jäteveden hinta edullisena ja yhtiö taloudellisesti kannattavana.

 

 

Liity tekstiviestilistalle

Saat kiireelliset ilmoitukset ja vikatiedotteet suoraan matkapuhelimeesi.


AJANKOHTAISIA UUTISIA

Muutoksia vuodelle 2024

Palveluosoite 02.01.2024 alkaen Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n asiakaspalvelu palvelee Pihtiputaan kunnanvirastolla arkipäivisin klo 09.00 – 15.00 osoitteessa Keskustie 9, 44800 Pihtipudas Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun uusi puhelinnumero on 040 777 5500 ja sähköposti...

Vesihuoltolaitos (vesi- ja viemärilaitos)

Yhtiöllä on kirkonkylän vesi- ja jätevesiverkoston ja jätevedenpuhdistamon lisäksi kylillä omat erilliset vesijohtoverkostot ja vedenottamot Alvajärvellä, Ilosjoella, Liitonmäellä ja Korppisilla. Kirkonkylän Pohjoisniemeen valmistui vuoden 2011 lopussa uusi pohjavedenottamo, josta pystytään pumppaamaan verkostoon noin 400 m3 vettä vuorokaudessa. Vedenottamo on toiminut varavedenottamona (ei käytössä toistaiseksi). Kirkonkylältä johdetaan vesi myös Seläntauksen ja Luomalanrannan – Pitkänpohjan alueelle. 

Vesilaitoksen tavoitteena on talousveden laatuvaatimukset ja –suositukset täyttävän veden toimittaminen mahdollisimman edullisesti ja häiriöttömästi. Yhtiön vesijohtoverkoston liittyjämäärä on noin 1120 kiinteistöä.

Viemärilaitoksen tavoitteena on pitää jätevesien puhdistustulos lupaehtojen mukaisena ja huolehtia viemäriverkoston toimivuudesta. Viemäröinnin piirissä on noin 586 kiinteistöä ja asukkaita noin 3060 henkilöä. Yhtiön viemärilaitoksen toiminta-alue rajautuu pääsääntöisesti kirkonkylän asemakaava-alueelle.

Kaukolämmön jakelu ja myynti

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy toimittaa omistamansa lämpöverkon kautta lämpöä Pihtiputaan taajamassa noin 134 kiinteistölle ja yhdeksälle Rupon teollisuusalueella sijaitsevalle kiinteistölle. Rakennetun kaukolämpöverkoston pituus on talojohtoineen noin 21 kilometriä.

Pihtiputaan kirkonkylän taajaman ja Rupon teollisuusalueen kaukolämmönlämmöntuotannosta on vastannut 1.11.2006 alkaen yksityinen lämmöntuottaja Timber Lämpö Oy, joka tuottaa lähes kaiken lämmön kotimaisella puupolttoaineella. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy ostaa myymänsä lämmön Timber Lämpö Oy:ltä. Ostettavan lämmön hinta on sidottu tukkuhintaindeksiin ja polttohakkeen hintaan. Yhtiön tavoitteena on, että asiakkaille myytävän lämmön hinta pidetään kilpailukykyisenä ja edullisena muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.