Yhtiö ja sille kuuluvat toiminnot

Pihtiputaan kunnan omistama osakeyhtiö, joka on Pihtiputaan kunnanvaltuuston 23.4.2012 tekemällä päätöksellä perustettu 1.1.2013 alkaen. Kaukolämmön jakeluverkosto ja siihen kuuluvat laitteet samoin kuin vesihuoltolaitoksen verkostot, pumppaamot ja laitteet on siirretty apporttina yhtiön omaisuudeksi. Yhtiö hankkii ja jakaa kaukolämpöä ja vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa yhdyskuntatekniikkaan kuuluvia maanrakennustöitä, rakennuksia ja laitteita.